உபுண்டு இயங்குதளத்தில் www.vettri.lk இற்குச் சென்று இணையத்தில் வெற்றி FM இனைக் கேட்க முடியாது. வின்டோஸ் மீடியாப் பிளேயர் Plug-in இல்லாது உலாவியில் தொடரறா நிலையில் ரேடியோ வேலைசெய்யாது.

அதற்குரிய மாற்று வழி கீழே வழங்கப்பட்டுள்ளது.

1. உபுண்டு இயங்குதளத்தில் Rythembox Music Player திறவுங்கள்


2. அதில் புதிய இணையத்தள  ரேடியோ ஒன்றினைத் திறவுங்கள்

  


3. வரும் பெட்டியில் http://vettrifm.net:8140 என்பதைத் தட்டச்சி add பொத்தானை அழுத்திவிடுங்கள்


பின்னர் Rythembox Music Player இல் Radio பகுதிக்குச் சென்று நீங்கள் சேர்த்துக்கொண்ட சுட்டியைப் பாருங்கள். அதன் மேல் இரட்டைச்சொடுக்குங்கள். இப்போது வெற்றி உங்கள் காதுகளில்...


Vettr FM : http://vettrifm.net:8140
Shakthi FM : http://www.priyan.ca:8000

UPDATE :  தற்போது  வெற்றி Fm இற்காக இந்தச் சுட்டியை பயன்படுத்துங்கள் http://76.73.21.74:8140

மேலுள்ள சுட்டிகள் எதிர்காலத்தில் மாறுபடலாம். இன்றைய தேதியில் இவை வேலை செய்கின்றன.

பிரியமுடன்,
மதுவதனன் மௌ.
- CowboyMathu